Stendörren Fastigheter säkerställer refinansiering av obligationsförfall samt informerar om kommande investerarmöten

Facebook
ВКонтакте
share_fav

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG. Stendörren har via upptagande av utökade säkerställda seniorkrediter säkrat full refinansiering av bolagets utestående obligation om 430 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268).

посмотреть на Dagens Industri