Hotet: Bygget av hallen kan skjutas upp

Facebook
VKontakte
share_fav

Bygget av aktivitetshallen ska inledas i höst.

view Östgöta Correspondenten