Målet: En station på plats innan sommaren

Facebook
VKontakte
share_fav

Nu har ansökan om bygglov lämnats in för en återvinningsstation i Gunnebo.

ver Västervikstidningen