Domstol i Istanbul vägrar släppa journalister

Facebook
ВКонтакте
share_fav

Turkiska journalisten Sahin Alpay.

посмотреть на Dagens Nyheter