Förslag: Begränsa allmänhetens kräftfiskefiske i Vättern

Facebook
ВКонтакте
share_fav

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att allmänhetens kräftfiskefiske i Vättern begränsas från fem till två helger. Orsaken är en EU-förordning som ska hindra spridningen av invasiva arter.

посмотреть на Jönköpings-Posten