Vill sparka officer för missbruk av narkotika

Facebook
ВКонтакте
share_fav

LUND En officer på P 7 i Revingehed, som dömts för knarkbrott på en festival, erkände att han brukat droger i många år. Och bara oroats över ”risken att bli avslöjad”.
Nu vill regementet att personalansvarsnämnden prövar frågan om ett avsked.

Mannen, som arbetat inom försvarsmakten sedan 2009, åkte under sommaren 2018 fast i en narkotikakontroll på en festival.
Officeren erkände inte brott, men dömdes sedermera för ringa narkotikabrott avseende bruk av cannabis, amfetamin och MDMA (ecstasy).
Vid tillfället var mannen tjänstledig från sitt arbete på P 7 i Revingehed.
När officeren återvände till regementet under hösten berättade han om narkotikadomen för sin chef. Detta resulterade i att mannen fick tjänstgöra under strikta restriktioner. Bland annat fick han inte handha vapen, ammunition eller sprängmedel, utan fick syssla med administrativa uppgifter.
I början av februari kallades mannen till samtal med säkerhetschefen på P 7. Och då framkom, enligt regementet, ”ny graverande information om N.N:s förhållande till droger och långvariga bruk av droger”.
Under samtalet berättade officeren att han tagit cannabis och ecstasy på festivalen, men även att han brukat cannabis, ecstasy och dessutom prövat LSD under flera års tid.
Mannen förklarade att han var 18 år när han prövade cannabis för första gången och därefter följde en tid med cannabisbruk nästan varje helg.
Vidare sade officeren att han drog ner på missbruket för två år sedan och efter detta bara nyttjat narkotika vid festivaler och fester.
– Det är naturligt att ta droger på festivaler och lätt att få tag i, det finns många som säljer.
På frågan om officeren reflekterat om vad hans bruk innebär för hans arbete svarar han ”nej bara kring risken att bli avslöjad”,
Sedan betonade mannen att han aldrig tagit droger på arbetet och att det aldrig påverkat honom i tjänsten.
Men regementets slutsats är att mannen har ett olämpligt förhållningssätt till droger även om han säger att det inte är något problem att sluta.
– Detta förhållningssätt är inte lämpligt för en officer i försvarsmakten eller förenligt med försvarsmaktens syn på droger, skriver regementschefen som nu vill att personalansvarsnämnden prövar om officeren kan avskedas på grund av personliga skäl.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#lund