Döms för vållande till mc-förares död

Facebook
ВКонтакте
share_fav

STAFFANSTORP Bilisten krockade med en motorcyklist vid en omkörning i mörker på länsväg 108 vid Staffanstorp.
Nu döms den 32-årige bilföraren för vållande till annans död till villkorlig dom, höga dagsböter och skadestånd till den avlidnes närstående.

Olyckan inträffade i september 2018 på väg 108 i Staffanstorps kommun.
Bilföraren hade påbörjat en omkörning av flera bilar, både lastbil och personbil, men han hann aldrig fullfölja den innan han mötte motorcyklisten som kom från andra hållet.
Det blev en kraftig frontalkrock. Bilen hamnade i diket och fick omfattande skador men bilföraren klarade sig utan allvarligare skador. Motorcyklisten drabbades av så omfattande skador att han avled.

Bilföraren berättade i tingsrätten att han hamnat bakom långsamkörande fordon på väg 108.
Han visste det låg en raksträcka framför honom och bedömde att han hade god tid att köra om. han påbörjade omkörningen och först när han kom ut såg han att det låg ännu en lastbil framför den med släp han redan sett. Under omkörningen såg han att han fick ett möte längre fram. Han såg en ljuskägla men kunde inte avgöra hur fort det mötande fordonet körde.
Föraren beräknade ändå att han skulle hinna slutföra omkörningen men så blev det inte. Han och motorcyklisten frontalkrockade.
Bilföraren har förnekat brott och menade att han gjort vad han kunde för att förvissa sig om att han kunde göra en säker omkörning. Han motsatte sig även skadeståndsanspråken.

Tingsrätten menade att det vilar ett mycket stort ansvar på bilförare som ska genomföra en omkörning, speciellt i mörker och när det är flera fordon som ska omköras.

Den som ska köra om måste också ta med i beräkningen att det mötande fordonet kanske kör fortare än tillåtet. I detta fallet handlade det om en omkörning som måste anses vara förenad med stora risker, skriver tingsrätten i sin dom.
Rätten menar att åtalet om vållande till annans död därmed är styrkt.
Bilföraren döms villkorligt och till 25 000 kronor i dagsböter totalt. Han ska också betala 30 000 kronor vardera till två närstående till den avlidne motorcykelföraren.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#staffanstorp