Ser fram emot mer plats för eleverna

Фото Ser fram emot mer plats för eleverna
Facebook
ВКонтакте
share_fav

marieholm Det är ganska trångt på Marieskolan i Marieholm – men nu är en rejäl utbyggnad på gång som ger plats för ytterligare cirka 100 elever.

35 miljoner
En upphandling
är på gång och på Eslövs fastighetskontor uppger man att byggstarten är preliminärt beräknad till fjärde kvartalet i år. Den nya byggnaden skulle i så fall stå klar vid årsskiftet 2020/21.
Budgeten är cirka 35 miljoner kronor men hela projektet är inte slutberäknat ännu.

– Marieholm har fått pågatåg och det gör att byn växer. Vi märker att nya familjer flyttar in och det är ett generationsskifte på gång, säger rektor Ann-Louis Abrahamsson, själv Marieholmsbo sedan 1980.
I dag finns cirka 215 elever och ett 30-tal anställda på skolan. Därmed blir det inte mycket plats över.
– Vi är en enparallellig skola idag men vissa klasser är väldigt stora med många elever, så vi har fått dela av dem. De får inte plats i ett klassrum.
Dessutom innebär uppdelningen i en separat mellanstadiedel (gamla byggnaden) och lågstadiedel (den nyare byggnaden, som byggdes till 2014) begränsningar.
– Vi har inte de mest optimala lokalerna idag.

En utbyggnad har diskuterats på stadshuset en längre tid och nu börjar det bli allvar. Häromveckan lämnades ett bygglov in.
De två byggnaderna ska förbindas med en helt ny byggnad i två plan som knyter ihop lokalerna och skapar större flexibilitet.
– Vi får sex nya klassrum, men även grupprum i anslutning till klassrummen och arbetsrum till våra pedagoger som idag får sitta i klassrummen. Det blir ett lyft för alla.

Efter utbyggnaden har skolan plats för två klasser i varje årskurs, så kallat tvåparallelligt, även om det inte är säkert att det blir två klasser direkt från start i varje årskurs.
Den nya delen ska även förses med hiss, vilket gör att inte bara de nya lokalerna utan även andra våningen i det gamla huset – där det finns fritidsverksamhet – blir tillgänglig för rörelsehindrade elever om det skulle behövas.
– Det kommer att bli jättebra. Eleverna har fått titta på ritningarna och en tredimensionell bild som vi kunnat ”gå in i”. De tycker att det ska bli jättespännande.
– Det är positivt att Eslöv satsar på skolan.
Ann-Louis Abrahamsson tog över som rektor på Marieskolan i april 2017 efter att tidigare ha varit enhetschef på vuxenutbildningen i Eslöv. Hon har bland annat infört en ledningsgrupp med arbetslagsledare från låg- och mellanstadierna och fritids, och anställt fler specialpedagoger.

35 miljoner
En upphandling
är på gång och på Eslövs fastighetskontor uppger man att byggstarten är preliminärt beräknad till fjärde kvartalet i år. Den nya byggnaden skulle i så fall stå klar vid årsskiftet 2020/21.
Budgeten är cirka 35 miljoner kronor men hela projektet är inte slutberäknat ännu.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#eslöv