Hotellsatsning i byn tar fart ordentligt

Фото Hotellsatsning i byn tar fart ordentligt
Facebook
ВКонтакте
share_fav

dalby Ombyggnaden av Dalby gästis har till många Dalbybors lättnad kommit i gång ordentligt igen.
Samtidigt står det klart att ägaren, Sven Holmgren, genom sitt bolag köper även de intilliggande tings- och polishusen.

Alla tre byggnaderna , med innegård och park, ska bli en sammanhållen publik anläggning.
– Det blir en helhet tillsammans med innergården och parken. Vi får en helhetslösning för events, konferenser, fester och hotell, säger Sven Holmgren.
Polishuset ska byggas om så att det kan rymma åtta hotellrum. Tingshuset anpassas för konferens- och eventverksamhet.

Gästiset, som byggs om sedan flera år, förses med tre dubbelrum för övernattningar.
Även om byggnationen nu är i full gång, vill Sven Holmgren inte ange någon exakt tidsplan för när den anrika restaurangen kan återinvigas.
– Vi håller full fart nu, men det finns inget bestämt datum för när det ska vara klart. Det är ett komplext bygge. Det får ta den tid det tar, säger han.
På byn ryktas det dock om att gästiset ska vara färdigt någon gång fram åt våren.

Förvärvet av Dalby tings- och polishus ska upp på servicenämndens sammanträde på onsdag. Säljare är Lunds kommun. Köpeskillingen uppgår till 3,95 miljoner kronor.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#lund