Jularrangemang kan förbättras

Facebook
ВКонтакте
share_fav

MALMÖ Kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson (S) håller med om att den senaste julinbåsningen på Stortorget på julafton inte blev det bästa arrangemanget.

– Jag tar med dina synpunkter och hoppas att vi nästa jul kan förbättra arrangemanget och också öka informationen kring det.
– Visst kan vi bättre! skriver hon i sitt svarsbrev till den Malmöbo som tycker att den senaste upplagan inte var den bästa.

En av anledningarna var att det fanns ett stort tält på Stortorget som tillhörde ett annat arrangemang. Carina Nilsson konstaterar att det var meningen att publiken skulle samlas på rådhussidan av tältet och sedan delta i musik och dans kring granen på den andra.
– Halkbekämpningen var inte tillräcklig för att torget skulle kunna utnyttjas som det var tänkt. Människor hänvisades till smala gångar där marken var isfri vilket gjorde att flödena stoppades upp.
– Tältet utgjorde en barriär som delade upp musiken och rådhuset så att det blev ett splittrat arrangemang, fortsätter hon i sitt svar.
Hon konstaterar också att stämningen var god och många önskade varandra god jul. Arrangemanget har flera trogna besökare och nu hoppas Malmö stad på ett bättre arrangemang nästa år.
Malmöbon har tackat för ett bra svar och är nöjd med att kommunfullmäktiges ordförande delar hans åsikter om den senaste upplagan av julinblåsningen.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#malmö