Skildrar Vättern som fiskesjö i bok

Фото Skildrar Vättern som fiskesjö i bok
Facebook
ВКонтакте
share_fav

Det har skrivits många böcker om Vättern, men nyligen utkomna "Vättern: Fisk och fiskare" kan vara den första som koncentrerar sig på Vättern som fiskesjö.

посмотреть на Östgöta Correspondenten
#motalavadstena