Lärarnas Tidning

Högskolebehörighet ska locka till yrkeslinjer

Högskolebehörighet ska locka till yrkeslinjer

Regeringen föreslår att alla yrkesprogram i gymnasiet måste innehålla kurser som ger högskolebehörighet från hösten 2019. Eleverna ska dock kunna välja bort de kurserna. – Vi behöver se till att fler

Tusentals anställda i Norrtälje får NPF-utbildning

Alla anställda inom förskolan och skolan i Norrtälje kommun ska utbildas i hur man bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kommunen satsar även på att förändra de fysiska
Lagförslag: Estetiska ämnen åter obligatoriska på gymnasiet

Lagförslag: Estetiska ämnen åter obligatoriska på gymnasiet

Ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

Tolv ensamkommande tog livet av sig 2017

Förra året tog tolv ensamkommande asylsökande barn och unga livet av sig. Men samhället kan göra mycket för att förhindra att det går så långt. – En sak är att skapa skyddade miljöer åt individerna.
Fyra av fem på introduktionsprogram missar gymnasieexamen

Fyra av fem på introduktionsprogram missar gymnasieexamen

Fyra av fem elever som börjar på ett introduktionsprogram lyckas inte ta examen från ett nationellt program inom fem år. Det skriver Tidningen Gymnasiet.

Stor granskning: Förskolans brister i likvärdighet allvarliga

För mycket omsorg, för lite lärande. Fortfarande, åtta år efter att förskolan blev en egen skolform, är pedagogiken alltför outvecklad på många håll. Och förskollärarna ligger lågt i arbetslagen,
Hjärnforskare: ”Ge tillbaka auktoriteten till lärarrollen”

Hjärnforskare: ”Ge tillbaka auktoriteten till lärarrollen”

Liberalernas förslag om att lagstifta mot mobiltelefoner i svenska klassrum ratas av både lärarfacken och de andra riksdagspartierna. Hjärnforskaren Martin Ingvar tycker att debatten i stället borde

Mentorer till gymnasieelever ska leda fler till examen

Tillgång till en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Tydligare rektorsansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro bland elever. Det är två av regerings förslag för

Statsbidrag för läxhjälp räcker inte till alla

Pengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat. Engelska skolan som de två senaste
Lagförslag tvingar friskolor till större öppenhet

Lagförslag tvingar friskolor till större öppenhet

Allmänna handlingar ska kunna begäras ut och lärare ska kunna agera visselblåsare utan risk för repressalier. Nu ska offentlighetsprincipen gälla även för friskolor. – Det är den största utvidgningen
Fridolin: Jag vill använda rapporten för att förändra läroplanerna

Fridolin: Jag vill använda rapporten för att förändra läroplanerna

Skolinspektionen offentliggjorde på onsdagen sin granskning av sex- och samlevnadsundervisningen. Samma dag arrangerade RFSU en konferens i Stockholm med temat MeToo – Vad kan skolan göra? – Jag vill

Undervisning i sex- och samlevnad svår utmaning för lärare

Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare, som känner sig både okunniga och osäkra. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, enligt Skolinspektionen som genomfört den

Domstol ger grönt ljus för muslimsk friskola

Borås stad ville inte ha en ny, fristående muslimsk skola i kommunen. Den skulle bidra till ökad segregation, hävdade kommunen. Men kammarrätten i Stockholm ger klartecken för friskoleetableringen.
Forskare: SETT en kommersiell arena som säljer enkla lösningar

Forskare: SETT en kommersiell arena som säljer enkla lösningar

IT-mässan SETT är en kommersiell arena som saluför enkla lösningar på komplexa skolproblem till lärarna. Den kritiken kommer från forskare vid Göteborgs universitet.
Förslag om läsa-skriva-räkna-garanti skrivs om

Förslag om läsa-skriva-räkna-garanti skrivs om

Regeringen drar tillbaka sin proposition Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Förslaget ska omarbetas och mer hänsyn ska tas till att minska lärares administration.
Skolan för dem som inte får gå i skolan

Skolan för dem som inte får gå i skolan

På Skolakuten i Stockholm placeras elever som stängts av på grund av disciplinproblem.
Tärande arbetsmiljö för lärare på språkintroduktion

Tärande arbetsmiljö för lärare på språkintroduktion

Yrkesetiken kommer i kläm och arbetet tär hårt på Anna Arlt när hon både ska undervisa och vara ett stöd för de ensamkommande eleverna. Engagerar hon sig inte i flyktingarnas problem förlorar hon
Gymnasieministern sågar utbildning till youtubare

Gymnasieministern sågar utbildning till youtubare

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte mycket till övers för Thorengruppen som lockar med utbildningar för att kunna göra karriär i sociala medier. "Löjeväckande", dundrar hon i ett debattinlägg.
Gamla skandaler öppnar unga öron

Gamla skandaler öppnar unga öron

Unga radiolyssnare kastar sig över P3 Historia, där läraren Cecilia Düringer spetsar berättelser om det förflutna med persondramatik.

I sommar blir det billigare att vara med i facket

Skattelättnaden för fackföreningsavgift återinförs i sommar. Det föreslår regeringen. För en lärare som tjänar knappt 32 000 kronor i månaden blir effekten cirka 1000 kronor per år.