войтизарегистрироваться
us
О насОбратная связьРекламаPrivacy Policy
Наше мобильное приложение
Наши группы в соцсетях
Источники
еще источники
Новости
еще новости
По вашему запросу ничего не найдено

Все о туризме - туристическая библиотека

Перспективи розвитку wellness-готелів в Україні

Сучасний світ спрямований на збереження людини та навколишнього середовища. У зв'язку з цим сьогодні активно впроваджуються здоров'язбережувальні та рекреаційні технології, а також системи їхньої

Оцінювання конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги

Сучасний стан сфери гостинності України характеризується середнім рівнем конкурентних переваг і вимагає підтримки сильних сторін та розв'язання слабких. Підприємства ресторанного господарства, які

Готовая программа отдыха на курорте Роза Хутор

Приезжайте отдыхать на курорт «Роза Хутор» этой зимой – не упустите возможность отлично провести отпуск. Для вас море эмоций: катания на горных лыжах, сноуборде. Для новичков есть услуги личного или

Поколодна М.М. Рекреаційна географія

В посібнику викладені узагальнені теоретичні та практичні питання рекреаційної географії. Систематично відображений основний зміст навчальної дисципліни, який розкриває сутність сучасного наукового

Организационно-экономический механизм поддержки социального туризма

Социальный туризм только тогда станет реальным явлением, когда он будет обоснован экономически. Общество, прежде всего широкие народные массы, социальный туризм будут ценить тогда, когда он будет

Врахування фактору новизни елементів при обчисленні ціни на туристичний продукт

Туристична галузь є однією з тих, які найбільш динамічно розвиваються в світі. Саме тому ціна, як один з головних конкурентних факторів, а також розробка і грамотне позиціонування нових туристичних

Анализ проблем ресурсного обеспечения развития туристско-рекреационного комплекса России (на примере региона Кавказских Минеральных Вод)

Туристско-рекреационная сфера в современной России представлена центрами, в которых происходит формирование новых или эволюционное обновление существующих отраслевых дестинаций. К числу наиболее

Екологічне виховання та формування здорового способу життя засобами туризму

Важливою проблемою є аналіз стану здоров'я школярів. Нами досліджені сучасні теоретичні основи формування здорового способу життя та екологічного виховання засобами туризму. Окреслені перспективи

Отдых на Занзибаре

Среди бывалых туристов Занзибар известен как «Африканские Мальдивы» - чистый песок и удивительные воды Индийского океана, дополненные африканскими колоритами, подарят туристу ни на что не похожий

Управління стратегічними змінами в туристичній організації

У даний час стратегічний підхід до управління змінами в сучасних організаціях сфери послуг знаходиться у колі найбільш актуальних наукових та практичних питань. Це пояснюється тим, що в існуючих

Кластерная модель развития сельского туризма в Украине

Сельский туризм является одним из направлений развития инфраструктуры туризма, нацеленный на охрану и развитие области, культурно-исторического наследия, привлечение людей к активному участию в

Внутрішній туризм в Україні: сучасні тенденції та проблеми розвитку

Основною сучасною тенденцією розвитку туризму в Україні є суттєве скорочення обсягу виїзних туристів та відносна активізація внутрішнього туристичного потоку. За окремими оцінками «попит на тури

Инновации на предприятиях туризма и сервиса

Инновации в туризме приносят новые идеи, услуги и продукты на рынок, что позволяет сервису и уровню предложения переходить на более высокую ступень развития. Однако в посткризисных условиях

Роль компьютерных и информационных технологий в управлении туристскими компаниями

Информационные и компьютерные технологии преобладают во всех функциях стратегического и оперативного управления в туриндустрии. В статье отмечено, что особенно важное значение информация имеет в

Организация статистического наблюдения в туризме в современных условиях

Эффективное развитие индустрии туризма и гостеприимства страны зависит от различных факторов, среди которых совершенствование статистики туризма позволяет по лучить объективную и достоверную

Туристическая привлекательность и предпосылки развития агротуризма в Украине

Как особая отрасль экономики Украины туризм имеет важное значение, которое базируется на интегрированном использовании производственно-экономического и трудового потенциала других отраслей

Міжнародний туризм та його розвиток в Україні

Туризм є тим явищем, яке актуальне для усіх країн та народів. Його багатогранність зумовлює невичерпні можливості та безліч варіацій. Сучасні глобалізаційні та водночас інтеграційні процеси піднесли

Формування та розвиток об'єктів відпочинку і туризму на транскордонних територіях

Для багатьох областей України розвиток туристичного бізнесу є реальною стратегією економічного зростання. Важливого значення при цьому набуває участь українських територій у різних формах

Соціальне партнерство у сфері туризму

Швидке поширення світових глобалізаційних та інтеграційних процесів щораз більше відчувається в Україні, особливо це стосується сфери туризму як однієї із найдинамічніших галузей світового

Плюсы и минусы путешествия автобусом

Мнения туристов об автобусных турах как о способе путешествий кардинально расходятся. Часть из них остаются поклонниками этого вида транспорта, часть с ужасом вспоминает о подобном опыте и старается