Все о туризме - туристическая библиотека

Деякі особливості механізму управління діяльності підприємств у сфері туризму

Сьогодні туризм перетворився на один із значних аспектів організації життя широких верств населення. Сучасний масовий туризм є вже не тільки соціальним і культурним чинником, а й економічним. Туризм

Особливості рекламної діяльності туристичних агентств у мережі Інтернет

За сучасних умов одним із найефективніших засобів масової інформації є глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Для туристичних агентств вона є оптимальним засобом реклами. Мережа здатна з мінімальними

Где лучше учить английский язык за границей?

Английский язык занимает лидирующее место во всем мире. Так как он самый распространённый, то ежегодно возрастает количество людей, желающих его выучить. Поэтому английский язык за границей является

Соціально-економічне значення розвитку сільського туризму в сучасних умовах

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України підкреслює актуальність проблеми пошуку нових форм господарювання, які б враховували інтереси як виробників, так і споживачів продукції. Однією з

Курортные и исторические города в Турции

Турция – одно из наиболее популярных направлений для туристов из Украины. Причины популярности просты – теплое солнце, море и масса достопримечательностей по доступной цене. Кроме того, короткий

Маркетингові стратегії туристичних підприємств

За сучасних умов ведення бізнесу в сфері туризму наявність якісно розробленої маркетингової стратегії є важливою передумовою досягнення успіху на динамічному та висококонкурентному ринку туристичних

Підвищення якості обслуговування готельних підприємств на основі інноваційних методів управління персоналом

Сучасна ринкова економіка має соціальну спрямованість та націлена на створення умов для забезпечення гідного рівня життя населення, зокрема такої важливої його складової, як відпочинок. Саме на

Розвиток інклюзивного туризму в Україні

У всьому світі сьогодні туризм є загальновизнаним засобом відпочинку, оздоровлення, пізнання навколишнього світу, спорту. В систему туристичних заходів щорічно включаються десятки мільйонів людей.

Розвиток екотуризму в Закарпатті з точки зору стратегічного маркетингу

Метою даної наукової статті є дослідження проблем у формуванні туристичного продукту, зокрема просуванні екотуризму в Україні. Екотуризм - форма рекреації, головною ідеєю якої є раціональне

Албания - новое туристическое направление

Страна, которой все еще пренебрегают некоторые туристы, Албания - это скрытый рай. Великолепная страна граничит с Македонией, Грецией и Черногорией. Эта местность привлекает туристов кристально

Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в туристичній галузі України

На сучасному етапі розвитку економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, в тому числі і туристичну галузь. Сьогодні туризм визначають як «феномен XXI ст.», що

Перспективи розвитку ділового туризму в Україні

На сьогодні тема перспектив розвитку ділового туризму в Україні є досить актуальною, це спричинено тим, що Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, має вигідне географічне положення, бо знаходиться

Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму

В умовах ринкової економіки все актуальнішою стає проблема інформаційного забезпечення підприємств індустрії туризму. Сучасний стан ринку такої індустрії характеризується високим рівнем конкуренції,

Ответы на вопросы о медицинской страховке для визы

В путешествии можно столкнуться со всяким. Оформив страховку, вы можете чувствовать себя более уверенно и безопасно, находясь даже в самых отдаленных странах. Однако медицинская страховка для визы и

Курорт Бургас в Болгарии: достопримечательности и развлечения

Бургас - большой восточный город Бургасского залива, который динамично развивался в 20 веке, превратившись в большой туристический и индустриальный центр Болгарии. Иногда можно прочитать мнение

Сільський зелений туризм: перспективи розвитку

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС для України відкрились нові можливості та перспективи у розширенні такого важливого напряму, як сільський зелений туризм. Його розвиток в державі нараховує

Тенденції та проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні

Туризм як багатогалузеве і багатофункціональне явище відіграє важливе значення в створенні економіки країни, поліпшенні соціальної складової, збереженні довкілля та культурної спадщини. В загальному

Формування регіональної туристичної політики в Україні

Туризм є високоефективною галуззю економіки та важливим засобом економічного та соціального розвитку громадян. Тому на сучасному етапі свого розвитку приваблює інтерес багатьох вчених і фахівців.

Особенности кредитного договора на приобретение коммерческой курортной недвижимости

В последнее время многих наших сограждан интересует приобретение курортной недвижимости за рубежом, в том числе и коммерческой. Если Вы решили взять кредит на недвижимость за рубежом, обязательно

Таунхаус в кредит без первоначального взноса – это реальность!

Все большее число жителей больших городов отказываются от проживания в многоквартирных домах, так как, по их мнению, это крайне неудобный формат соседства. Вы ежедневно вынуждены сталкиваться с