Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів

Facebook
ВКонтакте
share_fav

КРИТЕРІЇ ОБЛІКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ CRITERIA FOR ACCOUNTING IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS В’ячеслав ДИБА, кандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» Vyacheslav DYBA, Ph.D. in Economics, Vadym Hetman Kyiv National Economic University У статті обґрунтовано критерії ідентифікації нематеріальних активів. Досліджено та уточнено економічний зміст нематеріальних активів як особливого ресурсу підприємства, основні принципи ідентифікації нематеріальних активів. Оцінено критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів, що вкладені в капітал підприємства, та як таких, що рухаються по стадіях кругообороту капіталу за принципом безперервності діяльності. The criteria for accounting identification of intangible assets have been substantiated in the article. The cconomic essence of intangible assets as the special resource of enterprise and main principles of identification of intangible assets have been studied and clarified. The criteria for accounting identification of intangible assets have been estimated as the part of capital of entrepreneur and depending on the stages turnover of the capital according to principles of ongoing activity. Повний текст статті

посмотреть на Економіст
#липень 2016