Правомірність акта перевірки, складеного із запізненням

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Перш ніж відповісти на запит щодо правомірності складання акта документальної перевірки на 13 день після кінцевої дати перевірки та права посадової особи підписувати такий акт, ДФС нагадала, що акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п’яти, а для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом десяти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку.

При цьому тривалість документальних планових перевірок не має перевищувати 30 р. дн. для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — 10 р. дн., інших платників податків — 20 р. дн. Продовження строків проведення таких перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на:
• 15 р. дн. — для великих платників податків;

• 5 р. дн. — щодо суб’єктів малого підприємництва;

• 10 р. дн. — інших платників податків.

Тривалість документальних позапланових перевірок не може перевищувати 15 р. дн. для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — 5 р. дн., інших платників податків — 10 р. дн.

Продовження строків проведення цих перевірок також можливе за рішенням керівника контролюючого органу для великих платників податків, суб’єктів малого підприємництва, інших платників податків не більш як на 10, 2 і 5 робочих днів відповідно.

У разі втрати чи пошкодження первинних документів терміни проведення перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених Податковим кодексом України (ПК) строків.

А якщо документи було вилучено правоохоронними та іншими органами — до дати отримання копій документів або забезпечення доступу до них.

Разом з тим фіскальна служба зауважила, що ПК не передбачає можливості перенесення законодавчо встановлених термінів складення, реєстрації та вручення платнику податків у встановленому порядку акта перевірки, визнання недійсним або заборони щодо його підписання у зв’язку з порушенням цих термінів.

Лист ДФС від 09.09.2016 № 9501/С/99-99-14-03-03-14

посмотреть на Бухгалтер 911