Особливості формування податкових зобовязань та податкового кредиту за касовим методом

Facebook
ВКонтакте
share_fav

Відповідно до п. 44 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України (далі ПКУ) тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку на додану вартість (далі - ПДВ), які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у п. 187.1 ст. 187 та п. 198.2 ст. 198 ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоди січень 2016 року - червень 2017 року. Якщо до 1 січня 2016 року, перераховані в п. 44 підр. 2 розд. XX ПКУ товари/послуги фактично були поставлені, а оплата за таке постачання надходить після вказаної дати, то податкові зобов'язання на дату надходження коштів у рахунок оплати поставлених до 1 січня 2016 року товарів/послуг повторно не нараховуються та податкові накладні не складаються, оскільки податкові зобов'язання за такими операціями мали бути визначені на дату фактичного постачання таких товарів/послуг за правилом "першої події". Податковий кредит за касовим методом визначається платниками як по операціях з придбання безпосередньо товарів/послуг, перерахованих у п. 44 підр. 2 розд. XX ПКУ, так і товарів/послуг, які використовуються для здійснення операцій з їх постачання. При формуванні податкового кредиту за касовим методом слід приймати до уваги, що за правилами, встановленими п. 198.6 ст. 198 ПКУ, податковий кредит визначається на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, в звітному податковому періоді, в якому було здійснено списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надано постачальнику інші види компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг), але не пізніше, ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. Суми ПДВ, сплачені/нараховані до 1 січня 2016 року у зв'язку з придбанням товарів/послуг, включаються до складу податкового кредиту за правилами, які були діючими до вказаної дати, на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, але не пізніше 365 календарних днів з дати їх складання. У випадку придбання товарів/послуг, які не призначені для використання в операціях з постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, касовий метод визначення податкового кредиту з ПДВ платниками податку не застосовується. Дата податкового кредиту за такими операціями визначається у загальному порядку за правилом "першої події" відповідно до статті 198 Кодексу. У випадку придбання товарів/послуг, які одночасно призначені як для забезпечення виконання операцій з постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, так і для здійснення інших операцій, касовий метод визначення податкового кредиту з ПДВ платниками податку застосовується виключно в частині, пропорційній обсягу постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. Прес-служба ГУ ДФС у Донецькій області

посмотреть на E-FINANCE.COM.UA