Pråmen ska prövas juridiskt

Pråmen ska prövas juridiskt

Piteå Tidningen

Nej, det blev inga beslut fattade om inlösen av pråmen i Rattik på kommunstyrelsens sammanträde.

view Piteå Tidningen