När det kommer till regionfrågan är landstinget som alla andra politiska företeelser i Värmland – djupt oenigt.

Med C som lierat sig med S och V som positiva till Indelningskommitténs förslag var det också det förslag som landstingsstyrelsen röstade fram på måndagens sammanträde, liksom det förslag som sannolikt kommer att vinna tisdagens fullmäktigeomröstning.

– Så som uppställningen ser ut är det majoritet för det rödgröna förslaget, konstaterar Fredrik Larsson som inte har några synpunkter på att C genom ställningstagandet splittrar Värmlandssamverkan.

– I vår överenskommelse efter valet är den frågan inte med. Det ÄR en svår fråga och egentligen är Centerpartiet och Socialdemokraterna är de enda partierna som tydligt tagit ställning för…sedan hängde Vänsterpartiet med där också.

– Nu står mitt hopp till att vi har en klok riksdag som inser att vi inte ska göra den här reformen.

• I just landstingsbetingade frågor, hur anser du att regionindelningen påverkar Värmland?

– Vi har under lång tid jobbat tillsammans med Uppsala-Örebroregionen kring den högspecialiserade vården. Jag tycker att man går väldigt snabbt och slarvigt förbi vad det betyder för Värmland att byta sjukvårdsregion, säger Fredrik Larsson.

Styrelsens votering slutade 9–8 i S, V och C favör sedan SD röstat med resterande Värmlandssamverkan.

I och med C:s flankbyte är SD:s vanliga roll som vågmästare neutraliserad. Gruppledaren Anders Ahl förklarar:

– Personligen är jag lite förvånad över att C har bytt och är med S och V. Vårt förslag baseras på grundförslaget plus att vi lagt till att det ska vara folkomröstning eller en valfråga.

Vilket remissvar landstinget kommer att avge bestäms slutgiltigt på tisdagens fullmäktige.