”Distriktssköterskorna har en viktig roll för de äldre”

Svenska Dagbladet

Vårt arbete med de mest sjuka patienterna är ofta centralt, och de som tagit upp frågan tycks vara ovetande om detta. Det skriver Eva Stålhammar och Nina Rolf, ledamöter i Distriktssköterskeförening i Sverige.

view Svenska Dagbladet