Läget för asylboendena i Svartå och Karlskoga

Nya Wermlands-Tidningen

Asylboenden. Migrationsverket avvecklar asylboenden runt om i landet.Vi har tittat på det lokala läget.

view Nya Wermlands-Tidningen