Gilmar Mendes ironiza posiусo do Ministжrio PЩblico sobre teto de gastos

UOL - Economia
view UOL - Economia