Här forskas det om kärnbränsleförvaring under jord

Östran

Under måndagen hölls en konferens på Hotell Witt i Kalmar, The underground space challenge, som handlade om Äspölaboratoriet i Oskarshamn.

view Östran