Naturvärden hotas i Emån

Vetlanda-Posten

På grund av de extremt låga flödena inom Emåns avrinningsområde uppmanar nu Länsstyrelsen alla vattenkraftverksägare att släppa hela tillrinningen förbi anläggningen.

view Vetlanda-Posten