”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Dagens Nyheter

REPLIK. Konsekvensen av att regeringens strategi för hållbar konsumtion inte vilar på en solid vetenskaplig grund är att man helt felaktigt ser på konsumenter som individer som upplever att de inte har tillräcklig information (om hur man skall konsumera på ett hållbart sätt). Slutsatsen blir att en ökad

view Dagens Nyheter