”Verktyg finns men politiska beslut saknas”

Dagens Nyheter

REPLIK. Lin Lerpold och Örjan Sjöberg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, lyfter upp något centralt när de kritiserar regeringen för att inte våga utmana dogmen om en ständigt ökande konsumtion (DN Debatt 9/10). Trots att vi alla vet det helt uppenbara: att leva som vi gör i Sverige eller andra

view Dagens Nyheter