Krav på bättre arbetsmiljö

Enköpingsposten

Hög arbetsbelastning och tidspress är vanlig för socialsekreterarna i Håbo. ”Arbetsbelastningen bedöms vara sådan att risk finns för ohälsa”, menar Arbetsmiljöverket som i september i år inspekterade arbetsplatsen i Kommunhuset.

view Enköpingsposten