Visst finns det pengar för ny E 4-förbifart

Norran

För det första har kommunen redan lovat Trafikverket en medfinansiering på 300 miljoner kronor, vilket inte nämndes i redovisningen vid senaste kommunfullmäktige. Vidare kan man använda avsatta pengar till centrumbron, 300 miljoner kronor, lågt räknat. Medborgarna var i folkomröstningen kloka nog att inse att ju fler infarter desto mer trafik och sämre blir miljö i […]

view Norran