Bra besked av Jan Björklund, (L)

Blekinge Läns Tidning

Är den heliga blockpolitiken på väg att omprövas? Ja, i alla fall enligt Jan Björklunds (L) utspel i slutet av förra veckan. Björklund och liberalerna skiljer sig från övriga allianspartier genom att ge ett tydligt besked: allianspartierna bör samverka med (S) om nuvarande parlamentariska läge består.

view Blekinge Läns Tidning