Відбулася конференція "Коломия в європейській історії та культурі"

News.if.ua

В Музеї історії міста Коломиї відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Коломия в європейській історії та культурі» , присвячена 775-річчю літописної згадки про Коломию.

Організатори конференції

Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Коломийська міська рада, Музей історії міста Коломиї, Коломийський осередок Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Тематика виступів

Долі греко-католицьких священиків Коломийського деканату Станиславівської єпархії: до і після Львівського псевдособору 1946 р

(Делятинський Руслан Іванович, магістр історії, науковий співробітник Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого);

Іларій Гарасимович - ідейний натхненник та організатор роботи «Гуцульської спілки промислової» в м. Коломиї наприкінці ХІХ ст.

(Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Коломийський окружний суд у державній політиці Другої Речі Посполитої 1918–1939 рр.

(Зварич Роман Васильович, викладач Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету);

Ідея Коломиї. Як досліджувати історію міста над Прутом в незалежній Україні?

(Монолатій Іван Сергійович, доктор політичних наук, професор кафедри політології факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Ігор Кічак як дослідник давньої української літератури

(Васильчук Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Українські еліти Коломиї 1848 - 1918 рр.

(Савчук Микола Васильович, заслужений артист України, письменник, краєзнавець);

Діяльність москвофільських товариств у Коломиї та на Покутті др. пол. ХІХ – початок ХХ ст.

(Плекан Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, директор Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Єпископ Г. Хомишин: штрих до портрета релігійно-церковного діяча

(Єгрешій Олег Ігорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);

Музей історії міста Коломиї, його роль та значення у дослідженні та збереженні пам’яток літописного міста

(Арсак Михайло Михайлович, директор Музею історії міста Коломиї, член Національної спілки журналістів України);

Психологізм образу коломиянина в новелі Захер-Мазоха «Дон Жуан з Коломиї»

(Петрів Ольга Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

посмотреть на News.if.ua