Regeln ändras: "Rör ett fåtal situationer"

Expressen - Sport

2017 ändras reglementet för diskvalifikation.

En trängningsincident behöver inte per automatik innebär diskning utan i stället nedflyttning i resultatlistan.

– Regeln tillämpas endast är man är säker på att det är bara två ekipage som är inblandade, det rör ett fåtal situationer per år, säger Svensk Travsports domarbas Staffan Falk.

view Expressen - Sport