Regeln ändras: "Rör ett fåtal situationer"

Facebook
ВКонтакте
share_fav
2017 ändras reglementet för diskvalifikation. En trängningsincident behöver inte per automatik innebär diskning utan i stället nedflyttning i resultatlistan. – Regeln tillämpas endast är man är säker
посмотреть на Expressen - Sport