Veterinär prickas för försumlighet

helagotland.se

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har tilldelat en gotländsk veterinär en disciplinpåföljd i form av en erinran.

view helagotland.se