Månadens föremål – en samling fotografier

Dala-Demokraten

Månadens föremål är en samling fotografier som Leksands lokalhistoriska arkiv har fått i gåva. Givaren kunde tala om att samlingen tillhört hans mormor, Johanna Weigård, som varit småskollärarinna i Sundsnäs.

view Dala-Demokraten