”Det var en väldigt intressant resa.”

Östran

Henrik Yngvesson har varit på resa med SKL, Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Uruguay.

view Östran