Veterinär prickas för försumlighet

Helagotland.se - Lokala nyheter

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har tilldelat en gotländsk veterinär en disciplinpåföljd i form av en erinran.

view Helagotland.se - Lokala nyheter