Thomanders jul får spara

Skånska Dagbladet

lund I fyra år har föreningen Thomanders jul fått 300 000 kronor i stöd från kommunen per år för att göra Lund till Sveriges julstad. Arrangemanget är uppskattat av många Lundabor och tillresta.
Nu får föreningen en kalldusch genom att bidraget minskas till 115 000 kronor.

Stéfanie Feldman Olofsson, som står bakom Thomanders jul, hade önskat sig kontinuitet och tydlighet från kommunens sida.
– Vi känner att vi har stöd från politiken, men det är tufft att stå med mössan i hand. Det hade underlättat om vi hade fått ungefär samma summa som tidigare år, att vi vet vad vi har att röra oss med. Den viktigaste lärdomen är att det kan få konsekvenser när denna typ av beslut fattas, säger hon.

Thomanders jul blir av detta år liksom tidigare. Men med en nedskuren budget begränsas utbudet, i varje fall de aktiviteter som kostar att arrangera.
– Hur mycket kan vi köpa in för 115 000? Det är klart att detta får konsekvenser. Samtidigt har förväntningarna från besökarna ökat på att vi ska hitta på något nytt, säger Stéfanie Feldman Olofsson
Anledningen till att stödet till Thomanders minskas drastiskt är att kommunen gör en större satsning, med en budget på runt två och en halv miljoner, kallad Vinterlund. Det ska bli en motsvarighet till det smörgåsbord av kulturupplevelser som erbjuds under Sommarlund. Tanken är att Thomanders jul är en del av Vinterlund.
Stéfanie Feldman Olofsson uppger att hon har fått många samtal från Lundabor sedan det blev känt att bidraget sänks. Människor vill bidra med vad de kan, allt från att komma själv med tidstypiska kläder till att bli medlem och stötta ekonomiskt.

Istället för att bara fokusera på de ekonomiska delarna, önskar hon lyfta fram det positiva.
– Vi har fortfarande målet att göra Lund till Sveriges julstad. Vi vill visa all historia, använda de vackra husen som kulisser. Vi har lärt känna många genom åren som kan vara delaktiga på olika sätt. Vi vill göra allt vi kan, för Lundabornas bästa, med de medel vi har, säger Stéfanie Feldman Olofsson.
För att hitta nya sätt att arbeta läggs föreningen Thomanders jul ner. Istället skapas Thomanders-sällskapet, i vilket Thomanders jul blir en del.
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, anser att Thomanders jul är lyckat och att arrangemanget ska ges ekonomiska förutsättningar.
På oppositionens begäran ska kommun- och fritidsförvaltningen nästa måndag redovisa för kommunstyrelsens arbetsutskott hur upplägget för Vinterlund och Thomanders jul ser ut.
Christer Wallin (M), kommunalråd, menar att frågan måste genomlysas eftersom det handlar om skattemedel.
– När vi ser att Thomanders jul har gjort en sådan skillnad, är det konstigt att kommunen avsätter mindre medel än tidigare. Jag vill veta vad som pågår i projektet, säger han.

view Skånska Dagbladet