Audition hålls för årets lucia

Skånska Dagbladet

Skurup Höstmörkret har gjort entré och det har blivit dags att söka om man vill bli årets lucia i Skurup. På torsdag och fredag är det audition på Gummifabriken.

Lions tog över ansvaret för luciatåget 2011 och i år samarbetar man med både Gummifabriken och Skurups församling.
– Tidigare år har det varit få som har sökt för att bli årets lucia i Skurup. Det är inte som på min tid när tjejerna stod i kö. Men nu tar vi hjälp av två verksamheter som jobbar med ungdomar för att kunna bibehålla den här traditionen som är till stor glädje för många – särskilt våra äldre på äldreboendena, säger Leif Olsson, pr-ansvarig i Lions club i Skurup.

Och sökandet är redan i full gång. På torsdag och fredag klockan 18 är det audition på Gummifabriken för att utse sju kandidater.
– Alla som är födda 2002 eller tidigare är välkomna att provsjunga, säger Lina Hofvander Hovstadius, sångpedagog och barn- och ungdomsledare i Skurups församling.

Hon kommer tillsammans med kollegan Hanna Svensson sedan att hålla i coachningen och repetitionerna med luciakandidaterna.
– Vi sätter igång direkt efter att auditionen är slut.
Förra året var det fler som ville sjunga i tåget än vad som fick plats. Då sänktes även åldersgränsen på tärnor och även i år får de som fyllt 14 år vara med.
Dessutom finns det chans att få sjunga luciasånger även om man inte skulle komma med i luciatåget.
– Visar det sig vara lika stort intresse som i fjor, så vill vi ju ta till vara på den lusten. Därför får man gärna vara med och sjunga på den luciakörkonsert som vi har den 13 december i Skurups kyrka. Då har vi inget begränsat antal, alla som vill får vara med, säger Lina Hofvander Hovstadius.

I över 25 år har Margit Larsson och Anna-Gertrud Hederström Lööw axlat rollen som luciamammor. De har haft hand om bokningar, körningar och andra administrativa sysslor. Men i år pågår inte bara en jakt efter luciakandidater utan även en ny jakt på luciamammor.
– De har gjort ett fantastiskt uppdrag. Lions hade inte kunnat ta sig an det här uppdraget utan dem. Men de har hållit på länge och det är förståeligt att de vill dra sig tillbaka. Nu försöker vi bygga upp en ny organisation, säger Leif Olsson.

På Lions möte i förra veckan valdes Gunilla Mårtensson, Marika Sjögren och Siv Köhlmark, till nya luciamammor.
Luciorna framträder på julskyltningen den 27 november. Då går det att rösta på vem man vill ska bli årets lucia. Kröningen sker sedan den 2 december.

view Skånska Dagbladet