Kräver stopp för skilda badtider

Blekinge Läns Tidning

Moderaterna kräver i en motion att Holjebadets arrangemang "Ladies Night" upphör. Partiet ser evenemanget som könssegregerande.

view Blekinge Läns Tidning