Polisförstärkning lämnar Gotland

Expressen

Efter de senaste dagarnas oroligheter på Gotland säger polisen att det nu är tryggt och lugnt på ön. En misstänkt gruppvåldtäkt har rört upp känslor som tagit sig uttryck i hot mot polis- och åklagarföreträdare men även demonstrationer.

view Expressen