Förankra platta på berg.

Byggahus.se
Hej,

Jag ska bygga hus på berg. Inte skrapat rent denna tomt än men det finns berg i dagen under hela plattan inom ca en halvmeters höjdskillnad. Eventuellt kommer det finnas några dälpor/skrevor och toppar.
Topparna kommer jag spränga bort. Skrevorna kommer jag försöka bedöma vattenansamling i och eventuellt dränera eller fylla/gjuta igen.

Så till frågan;
Jag har tänkt gjuta platta och skulle spontant vilja förankra den i berget (likt pålning).
I de flesta konstruktionsexempel jag kommer för ligger plattan flytande på bärlager och isolering när den gjuts uppe å berg..
Är det helt onödigt att förankra den. Skapar det kanske en onödig köldbrygga?

I min egen konstruktionside kommer jag borra för grövre armeringsjärn och gjuta "plintar" där armeringen knyts samman med armeringen i kantbalken på plattan. (Genom kantelementet).
Från berg till platta kommer det vara bärlager för utjämning och som kapillärbrytare samt 3-400mm isolering.

Någon som har något klokt att säga om mina tankar? :D
view Byggahus.se