”Kanske kommer läsarna känna, med både hjärnan och hjärtat, hur mitt liv är”

”Kanske kommer läsarna känna, med både hjärnan och hjärtat, hur mitt liv är”

Sydsvenska Dagbladet

”Kanske kommer läsarna känna, med både hjärnan och hjärtat, hur mitt liv är.”

view Sydsvenska Dagbladet