HVB-hem får beröm efter inspektion av IVO

Östran

Smedbackens motivations- och utredningsenhet som drivs av Kalmar kommun, får beröm efter en inspektion av IVO.

view Östran