Polisförstärkning lämnar Gotland

Barometern Oskarshamns-Tidningen

Efter de senaste dagarnas oroligheter på Gotland säger polisen att det nu är tryggt och lugnt på ön. En misstänkt gruppvåldtäkt har rört upp känslor som tagit sig uttryck i hot mot polis- och åklagarföreträdare men även demonstrationer.(TT)

view Barometern Oskarshamns-Tidningen