Nu får nyanlända lära sig om svenska samhället i en satsning i Vansbro

Dala-Demokraten

Under hösten har Vansbro kommun, i samarbete med Folkuniversiteteterbjudit en samhällsorienterande och språkförberedande svenskaundervisning förpersoner med uppehållstillstånd, i väntan på SFI. Förutom språk har gruppernaäven lärt mer om de rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare.

view Dala-Demokraten