Miljonprojekt inom äldreomsorgen

Norran

Frågan kring studien var uppe för behandling när kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde på måndagen. Det handlar om medfinansiering till ett projekt där fokus ligger på att olika sensorer ska kunna ge besked om avvikelser hos brukare som kan innebära en tillsynsinsats. Ny fallstudie stöttas. Ett nytt projekt ska stärka tryggheten inom äldreomsorgen. Foto: ERIK G […]

view Norran