Stockholm ska satsa på utsatta barn

Stockholm ska satsa på utsatta barn

Dagens Nyheter

Antalet orosanmälningar om barn och unga i Stockholms stad har nästan fördubblats sedan 2011. Samtidigt är personalomsättningen bland socialsekreterarna mycket hög och arbetsbelastningen ökar. Nu satsar Stadshusmajoriteten 79 miljoner kronor på barn- och ungdomsvården.

view Dagens Nyheter