Tidskrävande återställa vattendrag

Västerbottens-Kuriren

Att restaurera tidigare rensade vattendrag är inget för otåliga. Det visar en färsk studie från en grupp Umeåforskare. Umeåforskarna har studerat effekterna av att återställa flottade vattendrag. med hjälp av att lägga tillbaka sten och träd i forsarna. Resultatet visade att det var relativt enkelt att skapa mer komplexa fåror och vattenflöden, men svårt att få tillbaka växter […]

view Västerbottens-Kuriren