Jas Gripen kan stoppas från Gotland

Jas Gripen kan stoppas från Gotland

helagotland.se

Ett 50-tal hus i Visby måste kanske bullerisoleras.

view helagotland.se