En arbetsinsats i Eskilstuna som öppnar dörrar

En arbetsinsats i Eskilstuna som öppnar dörrar

Eskilstuna-Kuriren

När årets projekt med feriepraktik i Eskilstuna kan sammanfattas så visar det sig att elva procent av alla feriearbetare fått jobb. 31 procent uppger att de har fått värdefulla kontakter för framtiden.

view Eskilstuna-Kuriren