Utegym vid Lugnet kan bli verklighet

Dala-Demokraten

Kultur- och fritidsnämnden skickar vidare frågan till kultur- och fritidsförvaltningen om att etablera ett utegym med placering på Lugnet. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt det medborgarförslag som inkom i ämnet eftersom det kompletterar anläggningen på Lugnet.

view Dala-Demokraten