Gjalts metod att minska belastningsskador

Östran

V står för värma upp, variation, varva ner. 20 för hur många minuter man högst ska göra något innan man tar paus. V-20 är Gjalt Koopmans metod som han lär ut till skoleleverna.

view Östran